جستجو


Traction machine brake- model:EMK7K

دسته بندی :   وسیله جلوگیری از اضافه سرعت رو به بالا     تعداد دفعات دانلود :   276نوشته شده توسط :   admin در تاریخ   چهار شنبه 25 دی 1398 ساعت 13:29

Traction machine brake- model: EMK7K-EMK9K-EMK12K

دسته بندی :   وسیله جلوگیری از اضافه سرعت رو به بالا     تعداد دفعات دانلود :   548نوشته شده توسط :   admin در تاریخ   چهار شنبه 25 دی 1398 ساعت 13:31

لیست آزمایشگاه های صادرکننده ی گواهی قطعات آسانسور

دسته بندی :   لیست آزمایشگاه های مورد تایید استاندارد     تعداد دفعات دانلود :   149

لیست آزمایشگاه های صادرکننده ی گواهی قطعات آسانسور مورد تایید استاندارد در سطح بین المللی

نوشته شده توسط :   admin در تاریخ   سه شنبه 29 مهر 1399 ساعت 13:43

گواهی بافر تیسن تایپ A-B-C

دسته بندی :   وسیله جلوگیری از اضافه سرعت رو به بالا     تعداد دفعات دانلود :   11نوشته شده توسط :   admin در تاریخ   چهار شنبه 31 فروردین 1401 ساعت 13:47

پاراشوت ورسک

دسته بندی :   وسیله جلوگیری از اضافه سرعت رو به بالا     تعداد دفعات دانلود :   12نوشته شده توسط :   admin در تاریخ   یکشنبه 4 اردیبهشت 1401 ساعت 11:8