خط مشی 

شرکت بهداد صنعت آریان خراسان به عنوان یک شرکت ارائه‌دهنده خدمات بازرسی، آموزشی و آزمایشگاهی در صنایع مختلف، مشغول به فعالیت بوده و کلیه خدمات و فرآیندهای شرکت به شرح ذیل استقرار یافته است.
 
 • خدمات بازرسی:  بر اساس الزامات استانداردهای ملی ایران «ISO/IEC 17020 : 2012» و «ISO 9001: 2012»
 • خدمات آموزشی: بر اساس الزامات استاندارد ملی ایران «ISO 10015: 1999» و «ISO 9001: 2012»
 • خدمات آزمایشگاهی: بر اساس دستورالعمل های سازمان ملی استاندارد و «ISO 9001: 2012»
 • ایمنی و بهداشت: بر اساس قوانین، آیین نامه ها و الزامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مدیریت ارشد این شرکت در راستای بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت، ایمنی و بهداشت و اثربخشی آن تعهد خود را مبنی بر درک، پیاده‌سازی و اجرای خط‌مشی در تمام سطوح این سازمان اعلام داشته، همچنین متعهد می‌شود کلیه فعالیت‌های خود را با رعایت استانداردها و قوانین ملی و بین المللی در جهت تحقق اهداف ذیل دنبال نماید:
 
 1. درک  نیازها و انتظارات مشتریان و سایر ذینفعان و تلاش در راستای ارتقا سطح رضایتمندی آنان
 2. ارزیابی و نظارت مستمر بر خدمات و فعالیت های شرکت
 3. مدیریت ریسک های سازمان در جهت پیشگیری از حوادث و کنترل خطرات ایمنی و بهداشتی
 4. بروزرسانی و حفاظت مستمر از منابع سازمانی
 5. افزایش سطح کمی و کیفی خدمات شرکت بر اساس نیاز سازمان
 6. توسعه دامنه فعالیت های شرکت
 7. آموزش هدفمند و کابردی کارکنان در جهت بهبود مستمر فرآیندها و ایجاد انگیزه در کارکنان

در این راستا، مدیر عامل شرکت بازرسی بهداد صنعت آریان خراسان متعهد می‌گردد ضمن بهره‌مندی از مشارکت کلیه کارکنان در امر توسعه و بهبود کیفیت خدمات، کلیه منابع و زیر ساخت‌های مورد نیاز را تأمین و از اجرای اثربخش بازنگری‌های مدیریت اطمینان حاصل ‌نموده و کلیه مدیران و کارکنان اهداف و اصول فوق را درک و مسئولانه به آنها عمل نمایند. به این منظور خط‌مشی شرکت به صورت مکتوب و قابل رویت و در تمام واحدهای شرکت شامل دفتر مرکزی و کلیه شعب به ديوار نصب گرديده است، همچنین در وب سایت شرکت قرار گرفته است تا دائما مورد توجه کليه مديران، بازرسان و کارکنان قرار گيرد.
                                                                                                        

                                                                                                       مدیر عامل :    ابوالقاسم کبیریان