• slide-banner-052
 • photo_2019-02-02_18-06-04 - Copy
 • slide-banner-052 - Copy
 • photo_2019-02-02_18-06-04 - Copy - Copy
jquery slideshow by WOWSlider.com v5.4

شرکت بهداد صنعت آریان خراسان

 • الزامات رازداری

  کلیه پرسنل شرکت بهداد صنعت آریان خراسان ملزم به اجرا تمامی موارد زیر می باشند:
  ۱) داده‌ها و اطلاعات بدست آمده باید همواره بعنوان امانت و اسرار حرفه‌ای تلقی شده و صرفا در جهت ایفای وظایف به کار گرفته شود و به هیچ وجه از آن در جهت منافع شخصی، گروهی و یا ضرر رسانی به دیگران استفاده نشده و از افشا آن جز در مواردی که در قانون مشخص گردیده است، خودداری شود.
  ۲) کلیه کارکنان و بازرسان باید اطلاعاتی را که درباره کارفرمایان و پیمانکاران بدست می‌آورند محرمانه تلقی کنند. این امر حتی پس از خاتمه بازرسی و خاتمه ارتباط بازرس با کارفرمایان نیز ادامه می‌یابد.
  ۳) مدیر فنی بازرسی مسئولیت نظارت بر رعایت اصل رازداری توسط کارمندان و بازرسان تحت سرپرستی خود را دارا می‌باشد.
  ۴) اصل رازداری تنها به عدم افشای اطلاعات محدود نمی‌باشد بلکه سازمان را ملزم می‌کند که از اطلاعات گردآوری شده به نحوی مناسب حفاظت کند و اطلاعات مذبور را در جهت منافع خود یا اشخاص ثالث استفاده نکند و چنان نیز رفتار ننماید که گویی از اینگونه اطلاعات استفاده سوء می‌نماید.
  ۵) اطلاعات بدست آمده در جریان بازرسی‌ها مربوط به کارفرما و پیمانکار، باید همواره محرمانه محسوب شود و بازرس مجاز به افشای آن نیست مگر آنکه مجوز کارفرما توسط مدیر فنی بازرسی یا نماینده مدیریت دریافت شود یا الزامات قانونی یا حرفه‌ای، ارائه آن اطلاعات را مجاز تشخیص دهد.

  به طور کلی مواردی که سازمان مجاز به ارائه و انتشار اطلاعات ذینفعان می‌باشد به شرح زیر است:

  الف)زمانی که کارفرما و پیمانکار مجوز ارائه اطلاعات را صادر کند. در این حالت بازرس فقط با هماهنگی مدیر فنی و سایر کارکنان با اجازه نماینده مدیریت می‌توانند این کار را انجام دهند.
  ب)زمانی که الزام قانونی برای ارائه اطلاعات وجود داشته باشد.
  ج)هنگامی که شرکت موظف یا محق به ارائه اطلاعات باشد از جمله:
  در رعایت الزامات اصول و ضوابط حرفه‌ای
  در جهت حفظ منافع حرفه‌ای خود در دعاوی حقوقی
  در مواردی که کارفرمایان اطلاعات خود را محرمانه تلقی نمی‌کنند.
لینک های مرتبط شرکت بهداد صنعت نماد اعتماد الکترونیکی اطلاعات تماس
آدرس دفتر مرکزی :
مشهد - بلوار احمدآباد - خیابان راهنمایی
راهنمایی 7 - پلاک 15 - شرکت بهداد صنعت آریان خراسان
تلفن تماس : (۰۵۱) ۳۸۴۴۴۲۴۶
کد پستی : ۹۱۸۳۸۳۴۸۸۸
http://www.bsacompany.ir
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به شرکت بهداد صنعت آریان خراسان